10 апр 2014 : 11:05
 
Публикувано от  Администратор  /    /  Категория: Новини

Уважаеми колеги,

След продължителна комуникация и едномесечни усилия от страна на екипа на ТИАРА, бихме искали да предоставим на Вашето внимание официалното становище на Агенция пътна инфраструктура /АПИ/ относно изискванията за идентификационните стикери по Наредбата за специално ползване на пътищата /НСПП, Глава Трета, Раздел II, Чл.16, Ал.7/.

От приложеното писмо става видно, че различните предписания, дадени от АПИ, чрез нейните специализирани звена – Областните пътни управления /ОПУ/, относно размер, шрифт, цветове и прочие детайли на стикера, са препоръчителни. С оглед поставения в НСПП краен срок за поставяне на стикерите не се предвиждат допълнителни изисквания към собствениците на билбордове.

Тъй като много от членовете на ТИАРА бяха притеснени и тълкуваха разнопосочните инструкции за оформление на стикерите, искаме да внесем яснота и да представим официалното становище на държавния регулаторен орган /АПИ/, натоварен с проверка на изпълнението на предвиденото в НСПП чрез регионалните си екипи.

С желание да бъдем в услуга не само на нашите членове, но и да съдействаме на сродните асоциации, предоставяме настоящата информация за широко ползване от всички колеги, ангажирани с развитие на външната реклама.

Viewer1


Новина от ТИАРА
https://www.tiara.bg/news.php?extend.3